AXILE RELIABILITY TECHNOLOGY

SMART MACHINING TECHNOLOGY

Danas se proizvođačka industrija susreće sa širokim nizom sve zahtjevnijih zadataka poput različitosti proizvoda, kraćim životnim vijekom proizvoda i konkurentnim cijenama. Kako bi ponudili rješenje za takve zadatke, MICROCUT je osmislio Smart Machining Technology (SMT) – skup inovativnih i naprednih funkcija u kombinaciji s automatskim nadzorom i preciznom kompenzacijom, integriranih u strojeve za brzu obradu. Ove tehnologije, zajedno s iskustvom CNC operatera, rezultiraju najvišom produktivnošću i preciznošću stroja.

Kvaliteta završne obrade može biti pod utjecajem mnogo faktora kao što su odvođenje strugotine, geometrija alata, nagib alata i sl. Prednosti strojeva za brzu obradu metala su brzina, manja sila i bolja kvaliteta završne obrade. Dodatno, visoka brzina vretena, velika brzina rezanja, veliko ubrzanje/smanjenje brzine te visoko kvalitetna CNC upravljačka jedinica su još neke od dostupnih funkcija strojeva za brzu obradu metala. Ipak, ponekad se zbog visokih brzina pojavi rizik od vibracije i termalne ekspanzije no tehnika mehatronike je odlično rješenje za unapređenje pouzdanosti. SMT (Smart machining technology) zadovoljava sve uvjete brze obrade metala, ne podupirući samo bolje operacije i pri tome osiguravajući bolju toleranciju i brzinu već je i aktualna tehnika mehatronike.

MicrocutEurope_prodaja_servis_CNC_strojevi_inovacije_SMT_TPC

KONTROLA TOPLINSKE KOMPENZACIJE ALATA U VRETENU

U aplikacijama za brzu obradu, temperatura vretena koja se razvija iz ležajeva vretena i motora znatno utječe na porast temperature. Vreteno će se proširiti uzrokujući netočnost povezanu s temperaturom. Kako bi savladali problem rasta topline na vretenu, MICROCUT je razvio efikasnu kompenzacijsku funkciju – izravan mjerni sustav pomaka koji je integriran u ugrađeno vreteno, a koji mjeri i istovremeno kompenzira proširenje vretena. Izmjerena vrijednost pomaka bilježi devijaciju vretena te povratno šalje informacije u CNC upravljačku jedinicu. Nakon precizne kalkulacije, CNC upravljačka jedinica postavlja stroj u ispravnu aksijalnu poziciju.
MicrocutEurope_prodaja_servis_CNC_strojevi_inovacije_SMT_SVS

NADZOR VIBRACIJE VRETENA

Spindle Vibration Supervision (SVS) – Nadzor vibracija vretena prikuplja niz bitnih informacija kao što su neuobičajeni uvjeti vretena (npr. Pomanjkanje sredstva za podmazivanje, istrošenost ležajeva, izvan-balans ili čak kolizija ili sudar). Informacije o vibraciji se također mogu koristiti kako bi se eliminiralo neželjeno podrhtavanje stroja tijekom rada. Senzor pokreta integriran unutar vretena prikuplja podatke o vibraciji i prema snimljenim podacima, status vretena i cjelokupnog stroja može biti lako identificiran.
MicrocutEurope_prodaja_servis_CNC_strojevi_inovacije_SMT_MRRO

KONTROLA AKSIJALNE TOČNOSTI

Na strojevima za brzu obradu metala, toplinu će stvarati i postolje stroja zbog dugih sati rada, dok radi pri visokim brzinama i zbog razlika u temperaturi okoline. Greška izazvana visokom temperaturom stroja će uzrokovati slabiju točnost. AAC inteligentna funkcija je visoko efikasno rješenje koje unapređuje točnost i preciznost mjereći i kompenzirajući temperaturne greške stroja. Senzori za toplinu su ugrađeni u stroj kako bi pratili temperaturu stroja. Model procjene temperaturne greške se koristi kako bi izračunao odgovarajuću kompenzacijsku naredbu i tako ispravio putanju alata. AAC se aktivira kad temperatura postane previsoka i u tim situacijama stroj automatski smanjuje brzinu vretena i aksijalni posmak kako bi se kompenzirala temperaturna razlika.
MicrocutEurope_prodaja_servis_CNC_strojevi_inovacije_SMT_AAC

OPTIMIZACIJA UVJETA OBRADE

Ova funkcija određuje optimalne uvjete rezanja uzimajući u obzir ograničenja stroja, karakteristike alata i obratka, upravljačke jedinice i kapaciteta motora. Opterećenje vretena i motori posmaka prate se online i automatski kontroliraju. Uvjeti alata i obratka koji se obrađuje integrirani su u sustav kako bi se ocijenili i još više opmizirali uvjeti rezanja. Podrhtavanje tijekom obrade može se izbjeći na način da se procjenjuju informacije iz MRRO s povratnom informacijom iz senzornog sustava kontrole vibracije vretena.