Uvjeti jamstva

UVJETI JAMSTVA I DODATNE INFORMACIJE

 

Proizvod: Buffalo Machinery Co.Ltd. CNC strojevi*

 

* uključujući sve opcije koje je ugradio Microcut Europe d.o.o. ili ovlašteni lokalni zastupnik

 

Izjava o sukladnosti i informacije o jamstvenim uvjetima

 

Tvrtka Buffalo Machinery Co.Ltd. potvrđuje kako je stroj izrađen prema službenim nacrtima, proizvodnim standardima i u skladu s normama navedenim u priručniku za strojeve. Rad ovog stroja bit će u skladu s navedenim standardima samo ako vlasnik i operater stroja koriste stroj u skladu sa ​​zahtjevima za rad, održavanje i korištenje stroja prema navedenim standardima, uputama proizvođača i važećim zakonima na području Republike Hrvatske.

 

Potvrda o ograničenom jamstvu

 

Tvrtka Microcut Europe d.o.o. (u tekstu "Microcut" ili "Proizvođač") osigurava ograničeno jamstvo za sve nove proizvode (zajedno "CNC strojevi") i njihove komponente (osim onih navedenih u nastavku pod Ograničenja i izuzeća jamstva) koje proizvodi Buffalo Machinery i koje prodaju Microcut Europe d.o.o. ili njegovi ovlašteni distributeri kako je navedeno u ovoj Potvrdi. Jamstvo navedeno u ovoj Potvrdi je ograničeno jamstvo i jedino je jamstvo proizvođača te podliježe uvjetima i odredbama ove Potvrde .

 

Jamstvo obuhvaća

 

Svaki CNC stroj i njegovi sastavni dijelovi (zajedno „Microcut proizvodi”) imaju jamstvo od strane proizvođača na greške u materijalu i izradi. Ovo jamstvo je važeće samo za krajnjeg korisnika CNC stroja („Korisnik”). Razdoblje važenja ovog jamstva je jedna (1) godina. Jamstveni rok počinje danom kada je CNC stroj  instaliran i pušten u pogon kod Korisnika. Korisnik može kupiti opciju za produljenje jamstvenog roka od ovlaštenog Microcut distributera („produljenje jamstva”) prilikom ugovaranja kupnje stroja.

 

Popravak ili zamjena

 

Jedina odgovornost Proizvođača te isključivo pravo Korisnika ovog jamstva, u odnosu na bilo koji ili sve Microcut proizvode, bit će ograničena na popravak ili zamjenu, po vlastitom nahođenju Proizvođača, neispravnog Microcut proizvoda ili njegovih dijelova ovisno o utvrđenoj sukladnosti sa uvjetima Jamstva.

 

Odricanje jamstvene odgovornosti

 

Ovo je jedino i isključivo jamstvo proizvođača, te je važeće u odnosu na sva ostala jamstava bilo koje vrste ili prirode, eksplicitno ili implicitno, pisano ili usmeno, uključujući, ali ne ograničavajući se na, jamstvo o mogućnosti prodaje, jamstvo o prikladnosti za određenu namjenu, ili druga jamstva kvalitete ili performansi osim onih jamstva kvalitete i performansi navedenih u ugovoru o isporuci. Sva takva ostala jamstva ne priznaju se od strane Proizvođača i odriču se od strane Korisnika.

 

Ograničenja i izuzeci od jamstva

 

Dijelovi podložni trošenju tijekom normalne uporabe i tijekom vremena, uključujući, ali ne ograničavajući se na: boje, stanje prozora, žarulje, brisače, brtvila, stanje sustava uklanjanje strugotine (npr. transportna traka, žljebova na traci), remenja, filtera, ležajeva pomičnih vrata, itd., isključeni su iz jamstva. Utvrđeni postupci održavanja proizvođača moraju se provoditi te bilježiti u službenoj dokumentaciji  Korisnika, koja mora biti dostupna na zahtjev Proizvođača, kako bi se zadržalo jamstvo. Ovo jamstvo ne vrijedi ako Proizvođač utvrdi da:  (1) Microcut proizvod nije korišten na pravilan način, zloporabljen, zlostavljan, zanemarivan, uključen u nezgode, u radu priključen na neodgovarajuće instalacije, nepravilno održavan, nepravilno skladišten ili korišten u neodgovarajućim aplikacijama, uključujući korištenje neprikladnih rashladne tekućine i/ili druge tekućine, (2) Microcut proizvod bio nepropisno popravljan ili servisiran od strane Korisnika, neovlaštenog servisa ili druge neovlaštene osobe, (3) Kupac ili bilo koja osoba učinila ili pokušala učiniti preinake na proizvodu bez prethodnog pismenog odobrenja Proizvođača, (4) je Microcut proizvod korišten za bilo koji ne-komercijalnu upotrebu (kao što je osobna ili uporaba u kućanstvu). Ovo jamstvo ne pokriva oštećenja ili kvar zbog vanjskih utjecaja ili događaja izvan kontrole proizvođača, uključujući, ali ne ograničavajući se na: - krađe, vandalizam, požare, vremenskih uvjeta (kao što su kiša, poplava, vjetar, munje ili potresi), ili djela rata ili terorizma. Bez ograničenja ili općenitosti za svaki od opisanih uvjeta isključenja ili ograničavanja uvjeta jamstva opisana ovom Potvrdom, ovo jamstvo ne uključuje: da će Microcut proizvod ispuniti: Korisnikove proizvodne specifikacije ili druge zahtjeve, ili da će rad bilo kojeg Microcut proizvoda biti bez prekida ili pojave grešaka. Proizvođač ne preuzima odgovornost u pogledu korištenja Microcut proizvoda od strane bilo koje osobe i proizvođač ne preuzima odgovornost za: osobne propuste dizajna i proizvodnje, rada, performansi ili na drugi način za bilo koji Microcut proizvod, osim jamstva popravka ili zamjene kao što je navedeno u uvjetima jamstva.

 

Ograničenje odgovornosti i nadoknada štete

 

Proizvođač neće biti odgovoran Korisniku ili bilo kojoj drugoj osobi za: bilo kompenzacijsku, slučajnu, posljedičnu, kaznenu, posebnu, ili druge štete ili potraživanja u aktivnostima, ugovorima ili drugim pravnim ili pravičnim uvjetima i dogovorima, koje proizlaze iz ili se odnose na Microcut proizvod, druge proizvode ili usluge od strane pružene od strane Proizvođača ili ovlaštenog distributera, servis, ili na drugog ovlaštenog predstavnika Proizvođača, neispravnost dijelova ili proizvoda izrađenih pomoću bilo Microcut proizvoda, čak i ako je Proizvođač ili bilo koji ovlašteni zastupnik je bio upozoren na mogućnost takvih šteta, štete ili potraživanja kao što su, ali nije ograničeno na: gubitak profita, izgubljene podatke, izgubljene proizvode, gubitak prihoda, nemogućnost uporabe, troškove za izgubljeno vrijeme, poslovanje po principu dobre volje, oštećenja opreme, prostorija ili druge imovine bilo koje osobe i bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana kvarom Microcut proizvoda. Odgovornost i potraživanja Proizvođača za sve takve štete je isključena i odbačena od strane Korisnika. Jedina odgovornost Proizvođača te isključivo pravo Korisnika ovog jamstva, u odnosu na bilo koji ili sve Microcut proizvode, bit će ograničena na popravak ili zamjenu, po vlastitom nahođenju Proizvođača, neispravnog Microcut proizvoda ili njegovih dijelova ovisno o utvrđenoj sukladnosti sa uvjetima Jamstva. Korisnik prihvaća ograničenja navedena u ovoj Potvrdi, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ograničenja svojeg prava na naknadu štete u sklopu dogovora sa Proizvođač ili njegovim ovlaštenim predstavnikom. Kupac prihvaća i potvrđuje da bi cijena od Microcut proizvoda bila veća ako bi Proizvođač morao biti odgovoran za štetu i potraživanja izvan opsega ovog jamstva.

 

Prijenos jamstva

 

Ovo jamstvo je prenosivo iz izvornog Korisnika na drugu osobu ili Korisnika ako se CNC stroj prodaje putem privatne prodaje prije kraja jamstvenog razdoblja, pod uvjetom da se pismeno obavijesti Proizvođač. Na trajanje jamstva ne utječe vrijeme prijenosa vlasništva. Preuzimatelj ovog jamstva postaje obveznik jamstva i prihvaća sve uvjete navedene u ovoj Potvrdi.

 

Razno

 

Ovo jamstvo bit će regulirano zakonima Republike Hrvatske bez primjene pravila o sukobu zakona. Bilo koji i svi sporovi iz ovog jamstvu će biti riješeni na sudu sa sjedištem u Zagrebu, Republika Hrvatska. Bilo koji uvjet ili odredba ovog jamstva koji može biti nevažeći ili neprovedivim u nekoj situaciji ili nadležnosti neće utjecati na valjanost ili provedivost preostalih uvjeta i odredbi ove Potvrde.

 

Završne odredbe

 

Ova Potvrda zamjenjuje bilo koje i sve druge sporazume, obećanja, predstavke ili jamstva, usmene ili / i pisane, između stranaka i Proizvođač s obzirom na predmet ove Potvrde.

 

Proizvođač ovom Potvrdom izričito odbacuje bilo koji drugi sporazum, obećanje, predstavke ili jamstva usmena ili pisana koja nisu u skladu sa uvjetima navedenima u ovoj Potvrdi.

 

Niti jedan uvjet naveden u ovom Certifikat se ne može izmijeniti, odbaciti ili mijenjati, osim ako je njegova izmjena, odbacivanje ili mijenjanje potvrđeno pisanim ugovorom s potpisom obje stranke Proizvođača i Korisnika.

 

Bez obzira na gore navedeno, Proizvođač će poštovati proširenje jamstva samo u mjeri u kojoj se proširenje jamstva odnosi na produljenje jamstvenog perioda.